Možnosti otvárania

Rolovanie

Klasické vyrolovanie plachty hore na zachytenie remienkami alebo na pracky. Jednoduchý a estetický spôsob, ktorý po zrolovaní neruší. Možnosť rolovania z oboch strán (vnútornej, vonkajšej).
viac info

Preklopenie

Používa sa na preklopenie dverí pomocou zvrtlíka. Môže sa fixovať len z jednej strany – tam kde sú montované zvrtliky. Výhodou je minimalne krčenie (lámanie) fólie.
viac info

Preloženie

Plachta sa preloží a zavesí na krajoch, čím sa dá docieliť vetranie alebo aj otvor na prechod. Využitie je ideálne pri gumičkovom ale aj zvrtlíkovom systéme. Výhodou je rýchlosť otvorenia, zatvorenia a ako aj u preklopenia minimálne krčenie.
viac info

Zips

V plachte je navarený zips, ktorý sa dá otvárať z oboch strán. V zime je pri nesprávnom používaní náchylnejší na poškodenie. Dôležité je, s akým spôsobom uchytenia je kombinované takéto otváranie (individuálne posúdenie).
viac info

Dvere s rámom

Otváranie pomocou rámu a pántov je v podstate klasický dverový systém. Pri tomto spôsobe je nutnosť vyrobiť osobitný rám do otvoru, kde majú byť dvere a daný rám sa oplachtuje, aby celkové opláštenie bolo v jednom štýle.
viac info